TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA

11:08 | 03/03/2020

STOA Architects Việt Nam và in-house MEP Green Design & Build đã được công nhận là “Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam”. 

Thành tíc này là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của toàn bộ đội ngũ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp thực hiện điều này và chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng.

IMG_0920
 
STOA-English-Certificate
 
MEPG-English-Certificate