NHÀ SÁNG LẬP
C.C LEE, AIA, LEED AP
C.C LEE, AIA, LEED AP
Chủ tịch & CEO tại STOA international Architects
DUNG VU, PE, LEED AP
DUNG VU, PE, LEED AP
Tổng Giám đốc tại STOA Architects Việt Nam và MEP Green Design and Build
ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN
MARIO BOLULLO, RA
MARIO BOLULLO, RA
Đại diện STOA Houston
Mike Werner, AIA, BA
Mike Werner, AIA, BA
Đại diện STOA Florida
Huân Huỳnh,  BA
Huân Huỳnh, BA
Giám đốc thiết kế
Niềm Nguyễn, BA
Niềm Nguyễn, BA
Quản lý dự án
Tâm Tạ, BA
Tâm Tạ, BA
Quản lý phát triển kinh doanh