KIẾN TRÚC

- Thiết kế ý tưởng và thiết kế triển khai

- Lập trình kiến trúc

- Thiết kế cải tạo kiến trúc

- Nghiên cứu tài liệu xây dựng

- Thiết kế nội thất và quy hoạch không gian

- Thiết kế đồ họa kiến trúc

- Thẩm định hồ sơ thiết kế

- Bảo tồn giá trị lịch sử và Bảo toàn năng lượng tòa nhà

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

- Thẩm tra và đánh giá thiết kế và kỹ thuật

- Tư vấn đấu thầu & Quản lý tiền xây dựng

- Quản lý xây dựng

- Quản lý dự án

 

 

 

QUY HOẠCH

- Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Quy hoạch vùng

- Quy hoạch và phát triển dự án

- Nghiên cứu tác động môi trường

- Thiết kế cảnh quan

 

 

 

QUẢN LÝ REVIT / BIM 

- Mô hình revit và triển khai hồ sơ

- Báo cáo phát hiện xung đột

- Bốc khối lượng và dự toán

- Mô hình xây dựng và bảo trì

 

 

 

 

KỸ THUẬT

- Thiết kế kết cấu

- Thiết kế hạ tầng

- Thiết kế hệ thống điện

- Thiết kế hệ thống cơ

- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

- Thiết kế hệ thống xử lý nước thải

- Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy

 

DỊCH VỤ KHÁC

- Tư vấn thiết kế xanh

- Tư vấn thiết kế đạt chứng chỉ LEED / LOTUS / GREENMARK 

- Tư vấn phong thủy

- Thiế kế ý tưởng bán hàng và tài liệu bán hàng

- Tư vấn dịch vụ xin phép