Dự án nổi bật
Nha Trang, Việt Nam
Nha Trang Post Hotel
 
Dự án nổi bật
Texas, US
George R. Brown Convention Center (STOA International Architects)
 
Dự án nổi bật
Vũng Tàu, Vietnam
Sea Village
 
Dự án nổi bật
TP.HCM, Việt Nam
Victoria Village
 
Dự án nổi bật
TP.HCM, Việt Nam
EAST SAIGON NEW URBAN AREA
 
Dự án nổi bật
TP.HCM, Việt Nam
Phức Hợp Bệnh Viện Việt Đức
Dự án nổi bật
Nghệ An, Việt Nam
Văn Phòng VSIP Nghệ An