Typical Projects
Nha Trang, Vietnam
Nha Trang Post Hotel
Typical Projects
Texas, US
George R. Brown Convention Center (STOA International Architects)
 
Typical Projects
Vung Tau, Vietnam
Sea Village
 
Typical Projects
Ho Chi Minh City, Vietnam
Victoria Village
Dự án triển khai trên một khu đất rộng lớn 20ha, bao gồm các khối nhà liền kề và các khối nhà dịch vụ 7 tầng
Typical Projects
HO CHI MINH, VIET NAM
EAST SAIGON NEW URBAN AREA
Dự án triển khai trên một khu đất rộng lớn 20ha, bao gồm các khối nhà liền kề và các khối nhà dịch vụ 7 tầng
Typical Projects
Ho Chi Minh City, Vietnam
Viet Duc Hospital Complex (Design Competition)
 
Typical Projects
Nghe An, Vietnam
VSIP Nghe An Office